Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 257. [reţinerile din salariu]
(1) Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reţine în rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei în cauză din partea angajatorului la care este încadrată în muncă.
(2) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăşi împreună cu celelalte reţineri pe care le-ar avea cel în cauză, jumătate din salariul respectiv.
[ 8 adnotări ]
1. Din dispozitiile art. 257 C. muncii rezulta ca in dreptul muncii regula este repararea prin echivalent a prejudiciului, spre deosebire de dreptul comun unde opereaza regula repararii in natura a...
2. Din corelarea dispozitiilor art. 257 cu dispozitiile art. 160 C. muncii rezulta ca retinerile din salariu la care se refera art. 257 se raporteaza la toate drepturile salariale, adica salariul...
3. Avand in vedere exprimarea legiuitorului, se poate deduce ca procentul de retinere se raporteaza la salariul net, alcatuit din salariul de baza, sporuri, adaosuri si indemnizatii. Prin urmare, alte sume...
4. Retinerea din salariu reglementata de art. 257 C. muncii este o forma de compensatie legala, ce implica anumite particularitati in raport cu compensatia reglementata de Codul civil. Astfel, o prima...
5. In cazul transmiterii titlului executoriu noului angajator, in conditiile art. 258 alin. (1) C. muncii, plafonul maxim pentru retinerile cu acest titlu este de jumatate din salariul net, valabil pentru...
6. Sumele datorate de salariat pot fi achitate şi de o terţă persoană, cu titlu oneros sau ca o gratificaţie pentru salariat, însă numai în cazul în care există o...
7. Poate fi pusă în executare prin reţineri din salariu hotărârea judecătorească în forma comunicată, nefiind necesară îndeplinirea formalităţii legalizării.
8. Nu este legală obligarea fostului salariat la repararea prejudiciului cauzat angajatorului sub forma plăţii unor rate lunare, având în vedere dacă, pe de o parte, nu s-a făcut dovada că...