Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 255. [divizibilitatea raspunderii salariatilor]
(1) Cand paguba a fost produsa de mai multi salariati, cuantumul raspunderii fiecaruia se stabileste in raport cu masura in care a contribuit la producerea ei.
(2) Daca masura in care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinata, raspunderea fiecaruia se stabileste proportional cu salariul sau net de la data constatarii pagubei si, atunci cand este cazul, si in functie de timpul efectiv lucrat de la ultimul sau inventar.
[ 6 adnotări ]
1. Salariatul răspunde patrimonial în temeiul dispoziţiilor din Codul muncii chiar pentru cea mai uşoară culpă, fiind lipsită aşadar de relevanţă distincţia dintre formele vinovăţiei. Totuşi, gradul de vinovăţie...
2. În cazul angajatorului persoană juridică nu este de conceput situaţia unei culpe comune între salariat şi angajator, având în vedere că fapta angajatorului este, în ultimă instanţă, fapta altui...
3. In cazul gestionarilor, vorbim despre o raspundere colectiva, care este tot o forma de raspundere conjuncta. Daca manevrarea marfurilor este colectiva sau se face in schimburi intre care nu are...
4. Desi, de regula, raspunderea salariatilor este conjuncta, totusi, exista reglementari speciale care consacra raspunderea solidara, Astfel, in temeiul Legii nr. 22/1969, va raspunde solidar cu gestionarul salariatul care se face...
5. Expertul are competenta de a verifica modul de realizare a unor operatiuni financiar-contabile, iar nu de a analiza indeplinirea atributiilor din fisa postului. Aceasta analiza este exclusiv atributul instantei de...
6. Intrucat, ca regula, raspunderea salariatilor nu este solidara, atata vreme cat angajatorul a cerut obligarea solidara a salariatilor la repararea prejudiciului, cererea acestuia trebuie respinsa.