Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 252. [decizia de sanctionare: termen, continut, comunicare]
(1) Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.
(2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea;
d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;
e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata;
f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.
(3) Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii.
(4) Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta.
(5) Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.
[ 97 adnotări ]
1. RIL: Momentul de la care incepe sa curga termenul de 30 de zile calendaristice pentru aplicarea sanctiunii disciplinare, prevazut de art. 252 alin. (1) C. muncii, este data inregistrarii raportului...
2. RIL: Instanta judecatoreasca sesizata de salariat cu o cerere avand ca obiect anularea deciziei de sanctionare disciplinara are posbilitatea sa inlocuiasca sanctiunea aplicata de angajator cu o alta sanctiune disciplinara,...
3. Modalitatea de comunicare prin posta electronica este posibila nu doar in cazul deciziilor de concediere disciplinara, ci si a deciziilor prin care se aplica sanctiuni mai usoare. De asemenea, aceasta...
4. Termenele de 30 de zile calendaristice la care se refera art. 62 alin. (1) si art. 252 alin. (1) C. muncii sunt, din punctul de vedere al naturii lor juridice,...
5. Atat termenul de 30 de zile cat si termenul de 6 luni mentionate la art. 252 alin. (1) C. muncii sunt termene de prescriptie.
6. Termenul de 30 de zile are natura juridică a unui termen de prescripţie, ceea ce face posibilă incidenţa instituţiilor suspendării şi întreruperi, în conformitate cu dreptul comun. De asemenea,...
7. Sub aspectul naturii juridice, termenul de 30 de zile este de prescripţie, iar termenul de 6 luni este de decădere.
8. Din punctul de vedere al naturii juridice, termenul de 30 de zile este un termen de prescripţie, fiind susceptibil de întrerupere şi suspendare. Însă, termenul de 6 luni este...
9. Din perspectiva naturii juridice, termenul de 30 de zile este un termen de prescripţie, susceptibil aşadar de întrerupere, suspendare şi repunere în termen, în timp ce termenul de 6...
10. Din punctul de vedere al naturii juridice, termenul de 30 de zile este un termen de prescripţie, fiind susceptibil de întrerupere şi suspendare, în vreme ce termenul de 6...
11. Termenul de 30 de zile, stipulat de art. 252 alin. (1) C. muncii, incepe sa curga de la data la care reprezentantul angajatorului persoana juridica sau angajatorul persoana fizica a...
12. În cazul abaterilor disciplinare cu caracter continuu termenul pentru aplicarea sancţiunii disciplinare se socoteşte de la ultimul act de săvârşire.
13. În cazul faptelor continue, termenele de 30 de zile şi, respectiv, de 6 luni încep să curgă de la data la care autorul a săvârşit ultimul act de executare...
14. In ipoteza unor abateri continue, termenele stipulate de art. 252 C. muncii se socotesc de la ultimul act de savarsire, pentru toate actele ce fac obiectul abaterii.
15. Punerea in miscare a actiunii penale impotriva salariatului pentru o fapta aflata in legatura cu munca, indiferent ca s-a realizat ca urmare a unei sesizari din oficiu sau ca urmare...
16. Ambele termene, de 30 de zile si de 6 luni, stipulate de art. 252 alin. (1) C. muncii se calculeaza potrivit regulilor stabilite de Codul de procedura civila. Astfel, potrivit...
17. Dispoziţiile legale în ceea ce priveşte motivarea în fapt sunt satisfăcute dacă, în cazul în care decizia trimite la acte externe deciziei, cum ar fi rapoarte, acte de constatare...
18. Descrierea in cuprinsul deciziei de sanctionare a faptei care constituie abatere disciplinara nu acopera nulitatea deciziei datorate lipsei mentionarii cerintei stipulate de art. 252 alin. (2) lit. b) C. muncii....
19. Spre deosebire de situatia neindicarii temeiului de drept in continutul deciziei de concediere, sanctionata cu nulitatea absoluta a acesteia, indicarea gresita a acestui temei nu atrage nulitatea, instanta avand posibilitatea...
20. În ceea ce priveşte menţionarea temeiului de drept, nu este necesară reproducerea textelor legale sau din regulamente ori din contractul colectiv de muncă, pe care se întemeiază decizia de concediere,...
21. Lipsa menţiunii privind termenul şi organul la care se poate exercita calea de atac are drept consecinţă repunerea salariatului în termenul de atacare a deciziei de sancţionare disciplinară.
22. Neindicarea termenului in care poate fi contestata decizia, precum si a instantei competente, atrage nulitatea absoluta a deciziei de concediere. Nu poate fi sustinuta opinia potrivit careia, lipsa celor doua...
23. În cazul în care contestatorul a introdus contestaţia la instanţa competentă, având în vedere lipsa oricărui prejudiciu, nu se justifică sancţiunea nulităţii deciziei de sancţionare disciplinară, chiar dacă s-a omis...
24. In cazul in care decizia de sanctionare disciplinara nu cuprinde mentiunea privitoare la instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata, stipulata de art. 252 alin. (2) lit. f) C....
25. Nu atrage nulitatea deciziei de concediere lipsa datei emiterii acesteia. În acest caz, data va putea fi probată prin orice mijloc de probă.
26. Termenul de 5 zile calendaristice în care trebuie comunicată decizia de sancţionare disciplinară nu are natura juridică a unui termen de decădere, ci constituie un termen de recomandare. În...
27. Ca natură juridică, termenul de 5 zile calendaristice în care trebuie comunicată salariatului decizia de sancţionare disciplinară, este un termen de recomandare.
28. In conformitate cu dispozitiile art. 252 alin. (5) C. muncii, decizia de concediere ca sanctiune disciplinara poate fi contestata la instanta judecatoreasca in termen de 30 de zile de la...
29. Textul art. 211 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social nu este incident in ceea ce priveste conflictele de munca legate de contestarea deciziilor de sanctionare disciplinara, inclusiv de concediere...
30. Atacarea de către salariat a deciziei de sancţionare disciplinară nu atrage suspendarea executării sancţiunii.
31. În cazul în care admite contestaţia salariatului împotriva deciziei de sancţionare disciplinară, instanţa poate dispune aplicarea unei sancţiuni disciplinare mai uşoare.
32. Se remarca o evolutie oscilanta a jurisprudentei in ceea ce priveste posibilitatea inlocuirii de catre instanta de judecata a sanctiunii desfacerii disciplinare a contractului de munca cu alta sanctiune disciplinara...
33. Instanta investita cu solutionarea unei contestatii impotriva unei sanctiuni disciplinare poate sa confirme masura, sa o anuleze sau sa o inlocuiasca cu o alta sanctiune mai putin severa. In ceea...
34. Este justificata tendinta manifestata de jurisprudenta de a permite instantei, in temeiul atributiilor jurisdictionale ale acesteia, de a aplica o alta sanctiune disciplinara, mai usoara, in cazul anularii deciziei de...
35. Instanta sesizata cu o cerere de anulare a deciziei de sanctionare disciplinara poate dispune, in functie de situatia concreta, confirmarea masurii, anularea ei sau inlocuirea sanctiunii aplicate cu una mai...
36. Instanta care solutioneaza contestatia impotriva unei decizii de sanctionare disciplinara, poate sa mentina sanctiunea, daca este legala si temeinica, sa o anuleze, daca incalca legea, sau sa dispuna inlocuirea acesteia...
37. Atacarea de catre fostul salariat a referatului care a stat la baza deciziei de concediere disciplinara este lipsita de interes. Astfel, in conditiile in care fostul salariat nu a inteles...
38. Avand in vedere ca decizia de concediere disciplinara nu constituie titlu executoriu, nu este posibila suspendarea provizorie a acesteia, in baza art. 403 alin. (4) C. pr. civ. (textul corespondent...
39. Nu constituie o descriere a faptei care sa satisfaca cerintele art. 252 alin. (2) lit. a) C. muncii, precizarea cuprinsa in decizia de concediere, in sensul ca salariatul a incalcat...
40. Nu se poate considera ca angajatorul a luat cunostinta de savarsirea abaterii disciplinare ca urmare a unei simple informari accidentale si indirecte a conducatorului unitatii. Insa, inregistrarea la registratura unitatii...
41. Nu poate fi retinuta opinia primei instante in sensul respingerii exceptiei tardivitatii emiterii deciziei de sanctionare disciplinara. Astfel, prima instanta a considerat, in mod eronat, ca art. 252 C. muncii...
42. Decizia de sanctionare disciplinara este lovita de nulitate, avand in vedere ca a fost emisa cu depasirea termenului de 30 zile, procesul-verbal intocmit de Serviciul control audit de gestiune fiind...
43. Nu este tardiv emisa decizia de sanctionare disciplinara din data de 6 octombrie, pentru o fapta comisa in data de 7 mai, avand in vedere ca data la care angajatorul...
44. In ipoteza savarsirii unei abateri disciplinare in forma continuata, termenul de prescriptie pentru aplicarea sanctiunii disciplinare incepe sa curga de la data ultimului fapt de incalcare de catre salariat a...
45. Decizia de concediere disciplinară se atacă în 30 de zile de la comunicare; prin urmare, instanţa constată că nu a fost învestită cu o contestaţie împotriva deciziei de concediere disciplinară,...
46. Lipsa elementelor prevazute de art. 252 C. muncii nu poate fi complinita de trimiterea din preambulul deciziei de sanctionare disciplinara la doua acte exterioare acesteia: un proces-verbal si o nota...
47. Sanctiunea nulitatii deciziei de concediere disciplinara a salariatului contestator, ca urmare a lipsei din cuprinsul deciziei de concediere a mentiunilor prevazute de art. 252 C. muncii, nu poate fi inlaturata...
48. Nu intruneste exigentele dispozitiilor art. 252 C. muncii, decizia de sanctionare disciplinara care contine doar mentiunea ca salariatul sanctionat a avut o atitudine ireverentioasa fata de superiorul ierahic. Astfel, o...
49. Nu este indeplinita cerinta privind descrierea faptei, daca in cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara nu se precizeaza data comiterii faptei, avand in vedere ca numai in acest fel se poate...
50. Cerinta descrierii faptei presupune si mentionarea datei savarsirii faptei in cuprinsul deciziei de concediere disciplinara. Aceasta rezulta, pe de o parte din imprejurarea ca orice fapta umana are coordonate de...
51. Prezentarea în cadrul deciziei de sancţionare a faptei ce constituie abatere disciplinară nu trebuie făcută în mod generic, fără elemente concrete. De asemenea, descrierea concretă trebuie cuprinsă în chiar...
52. Nu satisface cerinta privitoare la descrierea faptei, stabilita prin art. 252 alin. (2) lit. a) C. muncii, mentiunea constand in „savarsirea unor abateri disciplinare”. Prin urmare, lipsa individualizarii faptei atrage...
53. Nu reprezinta o descriere suficienta a faptei ce constituie abatere disciplinara mentiunea ca salariatul a fost sanctionat pentru paguba materiala produsa unitatii, avand in vedere ca aceasta descriere nu permite...
54. Cerinta descrierii faptei ce constituie abatere disciplinara, prevazuta de art. 252 alin. (2) lit. a) C. muncii, presupune mentionare concreta a atributiilor de serviciu incalcate sau neindeplinite, adica actiunea sau...
55. Decizia de concediere disciplinară îndeplineşte condiţia privitoare la descrierea faptei, întrucât menţionează că fapta comisă de contestator constă în atitudine jignitoare repetată, care a prejudiciat activitatea în unitate. De asemenea,...
56. Este lovită de nulitate absolută decizia de sancţionare disciplinară care nu cuprinde descrierea faptei sau care cuprinde o descriere generală ce nu permite verificarea. Aşa cum s-a arătat în practica...
57. Nu este indeplinita conditia privitoare la descrierea faptei, cuprinsa in art. 252 alin. (2) lit. a) C. muncii, in cazul in care decizia de sanctionare disciplinara nu cuprinde decat o...
58. Din coroborarea dispozitiilor art. 93 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public (dupa republicarea din 29 mai 2007, art. 93 a devenit art. 117 - nota mea M.C.) cu...
59. Ordinul emis de presedintele Curtii de Conturi de sanctionare disciplinara cu reducerea salariului cu 5% pe trei luni trebuie sa indeplineasca conditiile stipulate de art. 252 C. muncii. Avand in...
60. Este lovită de nulitate absolută decizia de sancţionare disciplinară care nu cuprinde descrierea faptei, ci se referă doar la un comportament neadecvat al contestatorului în urmă cu 5 ani,...
61. Decizia de sanctionare disciplinara este lovita de nulitate absoluta ca urmare a incalcarii dispozitiilor art. 252 alin. (1) lit. a) C. muncii. Astfel, contestatoarea a fost sanctionata disciplinar cu reducerea...
62. Decizia de sanctionare disciplinara trebuie sa contina descrierea detaliata si concreta a faptei ce constituie abatere disciplinara. In speta, abaterea retinuta in sarcina salariatei, sef serviciu contabilitate, consta in fapta...
63. Simpla precizare ca au fost incalcate dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 34/2006 nu satisface conditia prevazuta la art. 252 alin. (2) lit. b) C. muncii, privitoare la indicarea in cuprinsul deciziei...
64. Cerinta precizarii prevederilor incalcate de salariat, stabilita de art. 252 alin. (2) lit. b) C. muncii, nu este satisfacuta in ipoteza in care decizia de concediere cuprinde mentiunea ca au...
65. Decizia de sanctionare disciplinara nu indeplineste cerintele prevazute de art. 252 alin. (1) lit. b) C. muncii, avand in vedere ca in cuprinsul acesteia se precizeaza ca salariata a incalcat...
66. Decizia de concediere disciplinara contestata nu satisface exigentele stabilite de art. 252 alin. (2) lit. b) C. muncii. Astfel, prin decizia de concediere contestata, s-a retinut in sarcina contestatorului absenta...
67. Lipsa din cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara a mentiunii privind prevederile din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual sau colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat...
68. Angajatorul are obligatia fie de a tine seama de apararile salariatului, fie de a le inlatura motivat. Insa, in ipoteza in care angajatorul ignora aceste aparari, omitand sa mentioneze in...
69. Chiar daca salariarul sanctionat disciplinar nu a formulat aparari cu ocazia cercetarii disciplinare, cerinta stabilita de art. 252 alin. (2) lit. c) C. muncii trebuia indeplinita de angajator, in sensul...
70. Decizia de concediere disciplinara este lovita de nulitate absoluta pentru incalcarea dispozitiilor art. 252 alin. (1) lit. c) C. muncii, in cazul in care in cuprinsul acesteia au fost indicate...
71. Nu sunt indeplinite conditiile art. 252 alin. (2) lit. c) C. muncii, in ipoteza in care decizia de sanctionare disciplinara nu cuprinde motivele pentru care au fost inlaturate apararile salariatului,...
72. Nu este indeplinita cerinta prevazuta de art. 252 alin. (2) lit. c) C. muncii in cazul in care decizia de concediere disciplinara face trimitere la un proces-verbal care consemneaza modalitatea...
73. Nu satisface cerinta prevazuta la at. 252 alin. (2) lit. c) C. muncii, mentiunea din decizia de concediere potrivit careia motivele invocate de contestator in apararea sa ar fi fost...
74. Avand in vedere dispozitiile art. 252 alin. (2) lit. c) si f) C. muncii, este nula absolut decizia de sanctionare disciplinara care nu precizeaza expres motivele pentru care au fost...
75. Este lovită de nulitate absolută decizia de sancţionare disciplinară care nu enumeră motivele pentru care au fost înlăturate apărările salariatului în timpul cercetării disciplinare prealabile, termenul în care poate...
76. Decizia de sancţionare disciplinară trebuie să cuprindă indicarea textelor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul colectiv de muncă care menţionează obligaţiile încălcate de salariat, permiţându-i acestuia să-şi formuleze...
77. Decizia de sanctionare disciplinara este lovita de nulitate, avand in vedere precizarea confuza a temeiului de drept. Astfel, desi in cuprinsul deciziei se retine ca motiv de fapt al concedierii...
78. Mentionarea in decizia de concediere a termenului de 45 zile pentru contestarea sanctiunii disciplinare, in locul termenului legal de 30 de zile, atrage nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara, intrucat mentionarea...
79. Cerinta precizarii instantei competente sa solutioneze contestatia impotriva sanctiunii disciplinare aplicate este prevazuta de legiuitor sub sanctiunea nulitatii absolute. Nu este suficienta precizarea ca sanctiunea poate fi contestat la instanta...
80. Este lovita de nulitate decizia de concediere disciplinara care cuprinde precizarea generica privitoare la posibilitatea atacarii acesteia la instanta competenta, fara insa a se mentiona, in concret, care este aceasta...
81. Este lovita de nulitate absoluta decizia de concediere disciplinara care nu indica in mod concret instanta competenta din punct de vedere material si teritorial sa solutioneze contestatia salariatului, ci se...
82. Nu satisface exigentele dispozitiilor art. 252 alin. (2) lit. f) C. muncii mentiunea din cuprinsul deciziei de concediere in sensul ca aceasta poate fi atacata la instanta competenta de la...
83. Decizia de concediere care nu cuprinde mentiunea privind instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata este lovita de nulitate, chiar daca salariatul a introdus contestatia la instanta competenta potrivit...
84. Este valabila decizia de sanctionare disciplinara care, in aplicarea art. 252 alin. (2) lit. f) C. muncii, cuprinde mentiunea ca impotriva deciziei se poate face plangere la tribunalul in raza...
85. Este tardiva contestarea deciziei de concediere disciplinara facuta pe calea precizarii cererii de contestare a altei decizii anterioare de sanctionare disciplinara, daca de la data comunicarii deciziei de concediere si...
86. Decizia de concediere disciplinară se emite în scris ad validitatem. De asemenea, motivarea în fapt şi în drept reprezintă condiţii ad validitatem. În speţă decizia de concediere este lovită...
87. Cerintele stabilite de art. 252 alin. (2) C. muncii, pentru valabilitatea deciziei de sanctionare disciplinara nu implica si existenta unei vatamari pentru salariat. Cu alte cuvinte, sanctiunea nulitatii absolute, pentru...
88. Având în vedere că abaterea săvârşită de salariat nu este suficient de gravă pentru a justifica desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, se impune modificarea deciziei de sancţionare, în...
89. Fata de circumstantele concrete ale spetei si avand in vedere vinovatia comuna a angajatorului si a salariatului, rezulta ca instanta este indreptatita sa inlocuiasca sanctiunea concedierii disciplinare a salariatului cu...
90. Fata de atributiile extinse ale instantei de judecata de a verifica atat legalitatea, cat si temeinicia deciziei de sanctionare disciplinara, si avand in vedere si principiul ”cine poate mai mult,...
91. Instanţa nu a depăşit atribuţiunile puterii judecătoreşti şi nu s-a substituit în drepturile angajatorului, înlocuind sancţiunea disciplinară aplicată de angajator cu una mai uşoară, ci dimpotrivă a dat expresie competenţelor...
92. Este admisibilă înlocuirea de către instanţa de judecată a sancţiunii disciplinare aplicate de angajator salariatului, constând în desfacerea contractului de muncă, cu sancţiunea reducerii salariului de bază pe o perioadă...
93. În virtutea principiului qui potest plus potest minus, instanţa poate înlocui sancţiunea disciplinară a desfacerii contractului de muncă cu una mai uşoară.
94. În ipoteza în care nu ar exista un termen de prescripţie a aplicării sancţiunii disciplinare, aplicarea sancţiunii ar echivala cu imprescriptibilitatea răspunderii, ceea ce reprezintă o consecinţă inacceptabilă şi absurdă,...
95. Art. 252 C. muncii nu instituie conditia existentei unei imputerniciri pentru directorul care a semnat decizia de concediere disciplinara. Textul legal nu pretinde nici macar existenta unei semnaturi. Prin urmare,...
96. Atacarea de catre fostul salariat a referatului care a stat la baza deciziei de concediere disciplinara este lipsita de interes. Astfel, in conditiile in care fostul salariat nu a inteles...
97. Fixarea limitativă a cazurilor în care şi a motivelor pentru care încetarea raporturilor juridice de muncă poate avea loc în temeiul voinţei unilaterale a angajatorului reprezintă cea mai importantă garanţie...