Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 251. [cercetarea disciplinara]
(1) Sub sanctiunea nulitatii absolute, nicio masura, cu exceptia celei prevazute la art. 248 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.
(11) Pentru efectuarea cercetării disciplinare, angajatorul va desemna o persoană sau va stabili o comisie ori va apela la serviciile unui consultant extern specializat în legislația muncii, pe care o/îl va împuternici în acest sens.
(2) În vederea desfășurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de către persoana desemnată, de către președintele comisiei sau de către consultantul extern, împuterniciți potrivit alin. (11), precizându-se obiectul, data, ora și locul întrevederii.
(3) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la alin. (2) fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.
(4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze și să susțină toate apărările în favoarea sa și să ofere comisiei sau persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele și motivațiile pe care le consideră necesare, precum și dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un consultant extern specializat în legislația muncii sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.
[ 51 adnotări ]
1. Persoanele imputernicite nu vor putea, la randul lor, sa desemneze pe altcineva sa efectueze cercetarea disciplinara.
2. Intrucat prezentarea la convocare este un drept si nu o obligatie, prin regulamentul intern nu poate fi conferit neprezentarii caracter de abatere disciplinara.
3. Reglementările legale care instituie principiile cercetării disciplinare a funcţionarilor publici trebuie interpretate extensiv, în sensul că vor fi aplicabile şi în cazul cercetării disciplinare care se efectuează potrivit...
4. În cazul surprinderii în flagrant a salariatului de către persoana îndrituită să aplice sancţiunea disciplinară, împreună cu martori, se poate trece la sancţionarea disciplinară a salariatului în cauză în...
5. Cercetarea disciplinara prealabila este obligatorie si in ipoteza in care salariatul a fost cercetat penal, indiferent de modalitatea de solutionare a actiunii penale. Astfel, in primul rand, textele legale din...
6. Este obligatorie cercetarea disciplinară prealabilă şi în cazul în care abaterea disciplinară constând în încălcarea regulilor de protecţia muncii este constatată de inspectorii de muncă.
7. Pentru asigurarea dreptului la aparare al salariatului, este necesar ca descrierea faptei sa figureze nu numai in cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara, ci, deopotriva, in cuprinsul convocarii pentru cercetarea disciplinara,...
8. Lipsa convocării salariatului pentru efectuarea cercetării disciplinare nu atrage nulitatea deciziei de concediere în cazul în care salariatul s-a prezentat la unitate, fiind efectuată cercetarea disciplinară.
9. Convocarea salariatului la cercetarea disciplinară prealabilă se face în mod obligatoriu în scris, fiind excluse convocare verbală sau convocarea prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă, cum ar fi televiziunea,...
10. Convocarea la cercetarea disciplinara se va trimite salariatului prin scrisoare recomandata la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta angajatorului, in ipoteza refuzului primirii comvocarii sau a lipsei salariatului din unitate....
11. Cercetarea disciplinara prealabila este obligatorie chiar si atunci cand salariatul nu se prezinta la convocare, ceea ce inseamna ca art. 251 alin. (3) C. muncii trebuie interpretat in sensul ca...
12. Refuzul salariatului de a participa la cercetarea disciplinară trebuie consemnat într-un proces-verbal, pentru a putea fi folosit ca probă în instanţă.
13. Sustragerea de la verificare sau refuzul salariatului de a se supune verificărilor pentru cercetarea alcoolemiei nu reprezintă o dovadă a stării de ebrietate a salariatului. În această situaţie sancţionarea...
14. Intoxicarea voluntara cu alcool a salariatului poate fi probata prin orice mijloc de proba: martori, inscrisuri, interogatoriu. Datorita fenomenului natural al eliminarii alcoolului din corp, expertiza poate fi utilizata numai...
15. Refuzul nejustificat al salariatului de a se prezenta la convocarea efectuata potrivit dispozitiilor art. 251 alin. (2) C. muncii constituie abatere disciplinara. Fapta ilicita a salariatului consta in nesocotirea ordinului...
16. Constituie abatere disciplinară neprezentarea salariatului la cercetarea disciplinară în absenţa unui motiv obiectiv. Mai multe argumente pot fi invocate în acest sens. Astfel, dispoziţiile art. 267 din Codul muncii, instituind...
17. Neprezentarea salariatului la cercetarea prealabila constituie abatere disciplinara, indreptatindu-l pe angajator sa aplice sanctiunea disciplinara corespunzatoare. Un prim argument in sprijinul acestei solutii il constituie imprejurarea ca neprezentarea salariatului reprezinta...
18. Neprezentarea salariatului la convocarea pentru cercetarea disciplinară în vederea concedierii pentru necorespundere profesională constituie abatere disciplinară. Confruntat cu o astfel de situaţie, angajatorul poate să dispună concedierea pentru necorespundere...
19. Prezentarea salariatului la convocarea efectuata in vederea cercetarii disciplinare nu este o obligatie, ci un drept al salariatului. Astfel, in primul rand, din textul art. 251 alin. 4 C. muncii...
20. Sanctionarea abaterii disciplinare constand in neprezentarea nejustificata a salariatului la convocare nu se poate efectua decat dupa efectuarea unei cercetari disciplinare distincte pentru aceasta abatere. Asadar, ca urmare a neprezentarii...
21. Avand in vedere ca dispozitiile privitoare la convocarea salariatului in vederea cercetarii disciplinare sunt de favoare pentru acesta, refuzul nejustificat de prezentarea la convocare nu constituie abatere disciplinara si, prin...
22. Neprezentarea salariatului la convocarea efectuată în vederea cercetării prealabile a abaterii disciplinare nu constituie abatere disciplinară. În acest sens pot fi invocate mai multe argumente. În primul rând, cerinţa...
23. Interpretarea dispozitiilor art. 251 C. muncii, in sensul ca ofera salariatului posibilitatea de a se apara in cadrul cercetarii disciplinare, neinstituind obligatia pentru acesta de a fi prezent, sunt sustinute...
24. Intrucat salariatul are dreptul la aparare, refuzul sau de a si-l exercita, constand in refuzul de a participa la cercetarea disciplinara, nu constituie abatere disciplinara.
25. Din dispozitiile art. 251 alin. (3) C. muncii, rezulta ca salariatul are dreptul sa nu se prezinte la convocare.
26. Faţă de faptul că prezentarea salariatului la convocarea efectuată în vederea cercetării disciplinare reprezintă un drept, iar nu o obligaţie, nu se poate institui o abatere disciplinară constând în neprezentarea...
27. Nu constituie abuz de drept omisiunea deliberată a salariatului de a prezenta în cadrul cercetării disciplinare toate apărările şi dovezile sale, pe care însă le prezintă ulterior în faţa...
28. Concediul de odihna nu poate fi invocat de salariat ca motiv obiectiv pentru neprezentarea la cercetarea abaterii disciplinare. In schimb, concediul pentru incapacitate temporara de munca poate constitui un astfel...
29. Dacă absenţa salariatului la cercetarea prealabilă se întemeiază pe un motiv obiectiv angajatorul nu poate dispune sancţionarea sa disciplinară. Sfera noţiunii de motive obiective este mai largă decât ce...
30. Având în vedere că, prin ipoteză, pe de o parte faptul că persoana care poate aplica sancţiuni disciplinare salariatului este angajatorul, adică agentul de muncă temporară, iar pe de...
31. Salariatul cercetat disciplinar se poate prevala in fata angajatorului de diverse inscrisuri, cum ar fi certificate medicale din care rezulta incapacitatea sa de munca, de marturia altor salariati etc.
32. Dreptul salariatului de a fi asistat de avocat in procedura cercetarii abaterii disciplinare este distinct de dreptul salariatului de a fi asistat de un reprezentant al sindicatului si superior acestuia....
33. Chiar daca legea permite aplicarea sanctiunii disciplinare a avertismentului fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile, totusi, daca regulamentul intern al angajatorului instituie obligatia derularii procedurii cercetarii disciplinare, indiferent de sanctiunea aplicata,...
34. Decizia de sanctionare disciplinara a salariatului este lovita de nulitate daca salariatul nu a fost convocat pentru efectuarea cercetarii disciplinare. Astfel, cerinta convocarii nu este complinita de declaratiile luate salariatului...
35. Notele de relaţii, referatele, notele explicative nu fac dovada efectuării cercetării prealabile. Aşadar, angajatorul trebuie să dovedească faptul că a convocat în scris salariatul, precizând obiectul, data, ora şi locul...
36. Convocarea salariatilor pentru efectuarea cercetarii disciplinare prealabile trebuie sa acorde salariatilor un termen rezonabil pentru a-si pregati apararea; un interval de timp de mai putin de ora nu satisface aceasta...
37. Decizia de sanctionare disciplinara este lovita de nulitate ca urmare a incalcarii dreptului la aparare al salariatului, in ipoteza in care convocarea pentru cercetarea disciplinara nu contine date privind fapta...
38. Nu este îndeplinită condiţia cercetării prealabile în cazul în care angajatorul a procedat doar la luarea unei note explicative din partea salariatului, fără să-i aducă la cunoştinţă învinuirea şi...
39. Legea nu impune pentru valabilitatea deciziei de sanctionare disciplinara obligatia pentru angajator de a finaliza procedura de cercetare disciplinara prealabila printr-un proces-verbal al comisiei de disciplina. De asemenea, nu atrage...
40. Nu satisface exigentele unei cercetari disciplinare prealabile, potrivit art. 251 C. muncii, procedura derulata de angajator in cauza si soldata cu desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Astfel, angajatorul...
41. Decizia de sancţionare disciplinară este lovită de nulitate absolută pentru lipsa cercetării disciplinare prealabile. Nu suplineşte această lipsă împrejurarea că salariatul şi-a cerut scuze pentru jignirea adusă conducerii după...
42. Având în vedere că sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, instanţa reţine că acesta nu a făcut dovada convocării salariatului pentru efectuarea cercetării disciplinare prealabile. Nu este însă...
43. Convocarea la cercetarea disciplinara prealabila este valabila, chiar daca a fost facuta prin intermediul e-mailului.
44. Decizia de sancţionare disciplinară este lovită de nulitate absolută pentru neîndeplinirea condiţiilor legale de formă, având în vedere că în convocarea pentru cercetarea disciplinară, trimisă contestatoarei, nu se arată locul...
45. Sedinta de cercetare disciplinara la care este convocat salariatul nu trebuie sa se desfasoare la locul de munca al salariatului mentionat in contractul individual de munca. Prin urmare, convocarea acestuia...
46. Nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege convocarea prin care salariatul este invitat să se prezinte la sediul societăţii pentru a se discuta modul de încetare a relaţiilor de muncă.
47. Nu se poate reţine că s-ar fi încălcat legea în privinţa cercetării disciplinare prealabile. Astfel, nu prezintă relevanţă şi nu justifică refuzul contestatorului de a participa la efectuarea cercetării disciplinare,...
48. Este nulă decizia de concediere disciplinară în cazul în care convocarea pentru cercetarea disciplinară a fost trimisă salariatului la o altă adresă, chiar dacă şi decizia de concediere contestată a...
49. Neindeplinirea de catre angajator a formalitatilor prevazute de Contractul colectiv de munca privitoare la efectuarea cercetarii disciplinare prealabile echivaleaza cu lipsa cercetarii si atrage, prin urmare, sanctiunea nulitatii absolute a...
50. Fapta contestatoarei de a refuza sa dea informatii si explicatii in scris la nota explicativa, de a refuza sa primeasca convocatorul pentru cercetarea disciplinara prealabila si de a refuza sa...
51. Dispozitiile art. 251 alin. (1) C. muncii, care excepteaza de la efectuarea procedurii cercetarii disciplinare, aplicarea sanctiunii avertismentului scris, nu contravin prevederilor art. 16, art. 24 alin. (1), art. 30...