Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 248. [sanctiunile disciplinare; radierea de drept]
(1) Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt:
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
c) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
d) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
e) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.
(2) In cazul in care, prin statute profesionale aprobate prin lege speciala, se stabileste un alt regim sanctionator, va fi aplicat acesta.
(3) Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen. Radierea sanctiunilor disciplinare se constata prin decizie a angajatorului emisa in forma scrisa.
[ 38 adnotări ]
1. Şi în materie disciplinară este incident principiul legalităţii sancţiunii, ceea ce înseamnă, pe de o parte, că angajatorul nu poate aplica o altă sancţiune disciplinară decât cele expres...
2. Sancţiunile disciplinare sunt expres prevăzute de lege, enumerarea lor având caracter limitativ.
3. Avertismentul constă într-o comunicare scrisă pe care angajatorul i-o adresează salariatului, prin care acesta din urmă este atenţionat în legătura cu fapta săvârşită, arâtându-i-se totodată că săvârşirea în viitor...
4. Avertismenul scris, cea mai uşoară sancţiune disciplinară, cu efecte preponderent de ordin moral, aplicabilă în cazul abaterilor de mică importanţă, săvârşite fără intenţie, constă într-o comunicare scrisă făcută de...
5. Avertismentul scris, ca sanctiune disciplinara preponderent morala, consta intr-o comunicare facuta de angajator salariatului, prin care i se atrage atentia acestuia din urma asupra faptei savarsite si i se pune...
6. Având în vedere interpretarea istorică şi teleologică, se deduce că sancţiunea retrogradării din funcţie se realizează în cadrul aceleiaşi profesii.
7. Retrogradarea din funcţie constituie cea mai gravă sancţiune disciplinară după desfacerea contractului de muncă. Retrogradarea nu trebuie efectuată neapărat în funcţia imediat inferioară, însă trebuie să se efectueze înăuntrul...
8. Retrogradarea din funcţie, ca sancţiune disciplinară, trebuie efectuată în interiorul aceleiaşi profesii, însă nu trebuie să vizeze neapărat funcţia imediat inferioară, ci orice funcţie inferioară.
9. Sancţiunea disciplinară a retrogradării din funcţie nu presupune condiţia efectuării retrogradării în funcţia imediat inferioară, însă presupune cerinţa menţinerii aceleiaşi profesii. De asemenea, această sancţiune presupune faptul că retrogradarea...
10. Nu este posibilă aplicarea sancţiunii disciplinare a retrogradării din funcţie în cazul în care la angajatorul în cauză nu există o funcţie inferioară în interiorul aceleiaşi profesii.
11. Pentru ca măsura retrogradării din funcţie să fie eficientă, se impune interpretarea că durata minimă a retrogradării este de 30 de zile (o lună), adică durata corespunzătoare unui salariu...
12. Nu constituie abuz de drept din partea angajatorului, ci o faptă ilicită, retrogradarea din funcţie a salariatului cu punerea în pericol a vieţii sau a sănătăţii acestuia, având în...
13. Efectele sanctiunii reducerii salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10% sunt cu precadere patrimoniale, afectand doar salariul de baza, iar nu si sporurile, indemnizatiile si alte...
14. In ipoteza in care refuzul angajatorului de a acorda salariatului bonusul este motivat de savarsirea de catre acesta din urma a unei abateri disciplinare, salariatul poate ataca decizia angajatorului in...
15. Angajatorul nu trebuie sa respecte ordinea sanctiunilor stabilita prin art. 248 C. muncii, ceea ce inseamna ca se poate aplica sanctiunea concedierii disciplinare, chiar daca salariatul este la prima abatere...
16. Va opera radierea sanctiunii disciplinare daca salariatului nu i s-a aplicat o noua sanctiune disciplinara in termenul de 12 luni, chiar daca in acest rastimp el a mai savarsit o...
17. Dispozitiile art. 248 alin. final C. muncii instituie doua conditii cumulative pentru a opera radierea de drept a sanctiunii disciplinare: trecerea unui termen de 1 an si absenta aplicarii unei...
18. Ca efect al radierii sanctiunii disciplinare, abaterea disciplinara in cauza nu va putea fi luata in considerare ca abatere repetata pentru a justifica sanctiunea concedierii disciplinare a salariatului, in temeiul...
19. Sanctiunea radiata nu mai poate fi luata in considerare pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinarea ca urmare a savarsirii unor abateri repetate.
20. O sanctiune disciplinara neradiata poate constitui temei pentru refuzul promovarii salariatului sau pentru excluderea salariatului de la acordarea unor premii sau stimulente.
21. Desi radierea sanctiunii disciplinare intervine ope legis, totusi, pentru o evidenta corespunzatoare privind situatia salariatului, este necesara emiterea de catre angajator a unei decizii in forma scrisa, urmand ca in...
22. In temeiul art. 248 alin. (3) C. muncii salariatul este reabilitat de drept la implinirea termenului de 12 luni de la aplicarea sanctiunii disciplinare, urmand ca refuzul angajatorului de a...
23. Desigur, in ipoteza concedierii disciplinare a salariatului, constatarea in scris a radierii sanctiunii aplicate se va efectua de noul angajator.
24. Dispozitiile privitoare la radierea sanctiunii disciplinare nu pot produce efecte decat intre salariat si angajatorul care i-a aplicat sanctiunea disciplinara. Noul angajator al salariatului sanctionat disciplinar nu cunoaste si nici...
25. Radierea sanctiunilor disciplinare, inclusiv a sanctiunii concedierii disciplinare nu se poate constata decat de catre angajatorul care a aplicat sanctiunea. Astfel, avand in vedere principiul relativitatii efectelor contractului individual de...
26. Nu este posibila radierea sanctiunii concedierii disciplinare decat in ipoteza reincadrarii salariatului la acelasi angajator. Asadar, in cazul schimbarii angajatorului, noul angajator nu va putea dispune radierea, avand in vedere...
27. Data aplicarii sanctiunii disciplinare, in raport cu care se calculeaza termenul de 12 luni prevazut de art. 248 alin. final C. muncii, este data inregistrarii sanctiunii in registrul de evidenta,...
28. Din motive de ordin pragmatic, pentru a opera radierea, ar trebui sa apreciem ca termenul de 12 luni, prevazut de art. 248 alin. (3) C. muncii, trebuie sa fie implinit...
29. Este nelegală decizia de sancţionare disciplinară fără indicarea perioadei de retrogradare din funcţie, întrucât echivalează cu retrogradarea din funcţie pe perioadă nelimitată, ceea ce conduce la modificarea unilaterală a...
30. În mod corect a apreciat instanţa că se impune sancţionarea recurentului-reclamant prin reducerea salariului de bază cu 10% pe o perioadă de 3 luni ca urmare a faptului dovedit că...
31. Este gravă şi justifică desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă abaterea constând în sustragerea a doi saci de rafie, în valoare de 10.000 lei, contestatorul fiind surprins cu aceştia...
32. Faptele comise de reclamant, care are calitatea de salariat si membru in consiliul de conducere al sindicatului, constand in intrarea in incinta unitatii, pe durata a 5-10 minute inainte de...
33. În speţă, contestatorul, angajat la Transporturi Bucureşti "STB" S.A., în funcția de conducător autobuz, a fost sanționat disciplinar prin desfacerea contractului de munca, după ce în mod repetat, timp de...
34. Întrucât deraparea autovehiculului s-a datorat nu numai culpei contestatorului, care nu a adaptat viteza la condiţiile de trafic, dar şi poleiului de pe carosabil, rezultă că sancţiunea aplicată de angajator...
35. Sancţiunea desfacerii disciplinare a contractului de muncă, aplicată de angajator, este prea aspră în raport cu pericolul social concret al abaterii săvârşite de salariat. Astfel, fapta salariatului de a afirma...
36. Fapta salariatului de a introduce în unitate scule în vederea ascuţirii lor în magazinul de ascuţire a sculelor, din incinta unităţii, fără acte în acest sens, nu justifică sancţiunea desfacerii...
37. Codul muncii nu stabileşte o ordine de aplicare a sancţiunilor disciplinare, angajatorul fiind îndreptăţit ca, în raport cu fapta săvârşită, urmările produse şi vinovăţia făptuitorului, să aplice chiar sancţiunea...
38. Radierea de drept nu se dispune de angajator, ci opereaza de drept, conform art. 248 alin. (3) C. muncii, ceea ce inseamna ca decizia scrisa a angajatorului va constata ca...