Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 245. [controlul legalităţii]
(1) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziţiile regulamentului intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său.
(2) Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în regulamentul intern este de competenţa instanţelor judecătoreşti, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării de către angajator a modului de soluţionare a sesizării formulate potrivit alin. (1).
[ 6 adnotări ]
1. Din textul art. 245 alin. (1) C. muncii rezulta ca salariatul are posibilitatea sa sesizeze angajatorul cu privire la dispozitiile regulamentului intern, neavand obligatia sa urmeze aceasta procedura. Prin urmare,...
2. Avand in vedere ca art. 21 din Constitutie garanteaza accesul liber la justitie, se poate aprecia ca textul art. 245 C. muncii instituie posibilitatea, iar nu obligatia salariatului de a...
3. Procedura de sesizare a angajatorului, prevazuta de art. 245 alin. (1) C. muncii nu este una administrativ-jurisdictionala, ci este o procedura prealabila, care trebuie parcursa obligatoriu de catre salariati inainte...
4. Dispozitiile art. 245 alin. (1) C. muncii instituie o procedura preliminara celei judecatoresti pentru contestarea dispozitiilor regulamentului intern, salariatul fiind tinut sa se adreseze mai intai angajatorului. Daca salariatul, dupa...
5. Procedura de sesizare a angajatorului de către salariat în legătură cu dispoziţiile regulamentului intern, care îi încalcă drepturile, nu este o procedură administrativ-jurisdicţională, ci o procedură prealabilă sesizării instanţei de...
6. Dacă salariatul nu a contestat dispoziţiile regulamentului intern care califică o anumită faptă drept abatere disciplinară aptă să atragă desfacerea contractului de muncă, instanţa judecătorească nu mai poate cenzura calificarea...