Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 243. [informarea salariaţilor]
(1) Regulamentul intern se aduce la cunoştinţă salariaţilor prin grija angajatorului şi îşi produce efectele faţă de salariaţi din momentul încunoştinţării acestora.
(2) Obligaţia de informare a salariaţilor cu privire la conţinutul regulamentului intern trebuie îndeplinită de angajator.
(3) Modul concret de informare a fiecărui salariat cu privire la conţinutul regulamentului intern se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau, după caz, prin conţinutul regulamentului intern.
(4) Regulamentul intern se afişează la sediul angajatorului.
[ 2 adnotări ]
1. Regulamentul intern se impune si salariatilor delegati si detasati, precum si ucenicilor, elevilor si studentilor prezenti in unitate.
2. Potrivit dispozitiilor art. 243 C. muncii, angajatorului ii revin doua obligatii distincte legate de regulamentul intern: obligatia de a-i incunostinta pe salariati si obligatia de a afisa regulamentul intern. Intrucat...