Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 242. [elemente de continut]
Regulamentul intern cuprinde cel putin urmatoarele categorii de dispozitii:
a) reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii;
b) reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii;
c) drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor;
d) procedura de soluționare pe cale amiabilă a conflictelor individuale de muncă, a cererilor sau a reclamațiilor individuale ale salariaților;
e) reguli concrete privind disciplina muncii in unitate;
f) abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile;
g) reguli referitoare la procedura disciplinara;
h) modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice;
i) criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor;
j) reguli referitoare la preaviz;
k) informaţii cu privire la politica generală de formare a salariaţilor, dacă există.
[ 15 adnotări ]
1. Principalul rol al regulamentului intern este de a reglementa chestiuni de ordin disciplinar, ce vizeaza nu numai indeplinirea obligatiilor de serviciu, ci si aspecte ce tin de realizarea obiectului de...
2. Daca la data intocmirii regulamentului intern exista deja un contract colectiv de munca la nivel de unitate, de grup de unitati sau de sector de activitate, dispozitiile regulamentului nu vor...
3. Regulamentul intern poate acorda salariatilor drepturi suplimentare, insa nu poate institui obligatii suplimentare in sarcina acestora, ci poate numai sa concretizeze obligatiile stabilite deja prin lege; corelativ, angajatorul nu isi...
4. Procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor nu poate stipula solutionarea conflictului individual de munca pe calea arbitrajului, avand in vedere incidenta dispozitiilor art. 38 din Codul...
5. Având în vedere că, potrivit dispoziţiilor art. 21 alin. (4) din Constituţie, procedurile administrativ-jurisdicţionale sunt facultative, cu atât mai mult trebuie să apreciem că procedura de soluţionare internă a...
6. Regulamentul intern trebuie să conţină:
- dreptul salariatului de sesiza angajatorul în legătură cu încălcarea unor drepturi prin dispoziţiile regulamentului intern;
- termenul în care salariaţii pot contesta angajatorului dispoziţiile...
7. Regulamentul intern nu poate contine alte abateri disciplinare in plus sau in locul celor stabilite de lege si, de asemenea, nu poate stabili o sanctiune determinata pentru o abatere anume,...
8. In aplicarea dispozitiilor art. 242 lit. f) C. muncii nu este admisibila extinderea sau modificarea conceptului de abatere disciplinara prin regulamentul intern, asa cum nu este admisibila nici stabilirea altor...
9. In temeiul dispozitiilor art. 242 lit. f) C. muncii, regulamentul intern poate defini abaterea disciplinara grava, poate enumera astfel de fapte sau poate preciza ca anumite fapte constituie abateri disciplinare...
10. Regulamentul intern nu poate institui alte sancţiuni disciplinare, nici în plus, nici prin substituire sau agravare faţă de cele prevăzute în Codul muncii sau alte reglementări speciale.
11. Regulamentul intern nu poate stabili alte abateri disciplinare in afara celor prevazute de Codul muncii sau de statutele profesionale aprobate prin legi speciale.
12. Regulamentul intern poate conţine enumerarea limitativă a faptelor ce constituie abateri disciplinare, ceea ce nu ar contraveni art. 38 din Codul muncii, având în vedere că cel defavorizat printr-o astfel...
13. In temeiul art. 242 lit. g) C. muncii se pot stabili prin regulamentul intern detalii concrete privind derularea procedurii disciplinare, cum ar fi persoana - in realitate functia acesteia -...
14. Având în vedere că prezentarea salariatului la convocarea efectuată în vederea cercetării disciplinare reprezintă un drept al acestuia, iar nu o obligaţie, nu este admisibilă instituirea, prin regulamentul intern sau...
15. Spre deosebire de criterii, procedurile de evaluare profesionala a salariatilor nu implica obtinerea acordului salariatului.