Codul Muncii Adnotat
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
 
Art. 277. [definitia functiei de conducere]
În sensul prezentului cod, funcţiile de conducere sunt cele definite prin lege sau prin reglementări interne ale angajatorului.
[ 2 adnotări ]
1. Potrivit Legii nr. 31/1990, in cadrul societatii pe actiuni, directorul nu poate avea si calitatea de salariat, nici pentru functia de director, nici pentru o alta functie. Din dispozitiile art....
2. Dispozitiile art. 277 alin. (1) C. muncii nu exclud categoria administratorilor salariati cu functie de conducere, chiar dupa intrarea in vigoare a art. 1371 alin. (3) din Legea nr. 31/1990...