Noutăţi pe site
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
Ultimele adnotări adăugate pe site
Art. 56 [cazurile incetarii de drept a contractului individual de munca] 26.02.2018
CC: Curtea a constatat neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 56 alin. (1) lit. c) teza a doua, prima ipoteza, din Codul muncii, respectiv a dispozitiilor care consacra incetarea de drept a contractului...
Art. 169 [reţinerile din salariu] 06.02.2018
Prin semnarea de catre salariatul reclamant a inscrisului intitulat acord de compensare, au fost incalcate dispozitiile art. 169 alin. (1) si (2) C. muncii. Astfel, ca urmare a acordului mentionat,...
Art. 150 [cuantumul şi plata indemnizaţiei de concediu] 01.02.2018
Sporul pentru conditii de munca grele, vatamatoare sau periculoase este un spor cu caracter permanent care ar trebui inclus in indemnizatia de concediu de odihna. Explicatia rezida in faptul ca...
Art. 82 [forma si conditiile contractului individual de munca pe durata determinata] 23.01.2018
Chiar daca initial contractul individual de munca pe durata determinata a fost incheiat pentru o perioada de 36 de luni, limita de 60 de luni, in caz de prelungire, nu...
Art. 80 [efectele anularii concedierii cu privire la salariat] 20.01.2018
Refuzand reintegrarea salariatului dispusa prin hotarare judecatoreasca, angajatorul savarseste infractiunea de nerespectare a hotararii judecatoresti, incriminata de art. 287 alin. (1) lit. d) C. pen., dupa cum poate fi obligat...
Art. 80 [efectele anularii concedierii cu privire la salariat] 18.01.2018
Nu este obligatorie, iar jurisprudenta sustine aceasta idee, emiterea de catre angajator a unei decizii de reluare a activitatii, ca urmare a pronuntarii hotararii judecatoresti de reintegrare in functie a...
Art. 80 [efectele anularii concedierii cu privire la salariat] 18.01.2018
Salariatul care a procedat la punerea in executare silita a hotararii judecatoresti de reintegrare in functie are obligatia sa respecte, el, insusi, termenul fixat de executor in sarcina angajatorului prin...
Art. 254 [raspunderea salariatului] 15.01.2018
Aceeasi fapta a salariatului poate constitui temei atat pentru raspunderea disciplinara, cat si pentru raspunderea patrimoniala a acestuia. Prin urmare, daca angajatorul solicita repararea prejudiciului produs prin abaterea disciplinara, hotararea...
Art. 252 [decizia de sanctionare: termen, continut, comunicare] 14.01.2018
Angajatorul are obligatia fie de a tine seama de apararile salariatului, fie de a le inlatura motivat. Insa, in ipoteza in care angajatorul ignora aceste aparari, omitand sa mentioneze in...
Art. 251 [cercetarea disciplinara] 10.01.2018
Chiar daca legea permite aplicarea sanctiunii disciplinare a avertismentului fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile, totusi, daca regulamentul intern al angajatorului instituie obligatia derularii procedurii cercetarii disciplinare, indiferent de sanctiunea aplicata,...