Codul muncii

PRO
 
Codul Muncii Adnotat   Noutăţi   Avantaje   Întrebări frecvente   Despre noi   Contact
 
Accesare Cont Creare Cont
 
 
CMA - Cuprinsul pe larg Codul Muncii Adnotat
 
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
pagina 1 din 2 pagina următoare
 
Art. 146. [efectuarea şi compensarea concediului de odihnă]
(1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), efectuarea concediului în anul următor este permisă numai în cazurile expres prevăzute de lege sau în cazurile prevăzute în contractul colectiv de muncă aplicabil.
(3) Angajatorul este obligat să acorde concediu, până la sfârşitul anului următor, tuturor salariaţilor care într-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihnă la care aveau dreptul.
(4) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.
[ 12 adnotări ]
1. Pentru evitarea discriminarii, textul art. 146 alin. (3) C. muncii trebuie interpretat in sensul ca se refera nu numai la cazul in care nu s-a efectuat integral concediul de odihna...
2. În cazul în care angajatorul nu a acordat concediul de odihnă nici până la sfârşitul anului următor salariatului care într-un an calendaristic nu a efectuat integral concediul de odihnă la...
3. Faţă de lipsa unei rezolvări legale a situaţiei în care angajatorul nu acordă concediu, până la sfârşitul anului următor, salariatului care într-un an calendaristic nu a efectuat integral concediul...
4. Jurisprudenţa a apreciat că se impune compensarea în bani a concediului în cazul în care nu a fost posibilă efectuarea sa integrală în natură, întrucât salariatul s-a aflat în incapacitate...
5. Acordarea compensaţiei pentru cazul încetării contractului individual de muncă se realizează indiferent de motivul încetării contractului, fiind proporţională cu durata de timp care s-a scurs de la începutul anului...
6. Compensarea în bani a concediului de odihnă este posibilă în cazul încetării contractului individual de muncă, în cazul în care salariatul este chemat să-şi îndeplinească serviciului militar, precum şi...
7. Interpretarea dispoziţiilor art 7 din Directiva nr. 93/104/CE a Consiliului din 23 noiembrie 1993 privind unele aspecte ale organizării timpului de muncă, modificată prin Directiva nr. 2000/34/CE a Parlamentului European...
8. Reportarea concediului anual de odihnă sau numai a unei părţi din acesta nu contravine Directivei 93/104/CE a Consiliului din 23 noiembrie 1993 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru...
9. Deşi scopul Directivei 93/104/CE privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru a fost acela de a se efectua concediul de odihnă în chiar anul pentru care este datorat, această...
10. Scopul pentru care a fost instituit concediul de odihna reclama efectuarea acestuia anuala. Prin exceptie, daca nu a fost posibila acordarea in anul respectiv, concediul se va acorda in anul...
pagina 1 din 2 pagina următoare