Codul muncii

PRO
 
Codul Muncii Adnotat   Noutăţi   Avantaje   Întrebări frecvente   Despre noi   Contact
 
Accesare Cont Creare Cont
 
 
CMA - Cuprinsul pe larg Codul Muncii Adnotat

Refresh Vision
 
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
pagina 1 din 2 pagina următoare
 
Art. 103. [noţiunea de salariat cu fracţiune de normă]
Salariatul cu fracţiune de normă este salariatul al cărui număr de ore normale de lucru, calculate săptămânal sau ca medie lunară, este inferior numărului de ore normale de lucru al unui salariat cu normă întreagă comparabil.
[ 14 adnotări ]
1. Normele internaţionale de referinţă în ceea ce priveşte contractul de muncă cu timp parţial sunt Directiva 97/81/CE a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind Acordul-cadru asupra muncii cu timp parţial...
2. Dispozitiile art. 103 C. muncii, instituind limita maxima de o luna calendaristica pentru calculul orelor lucrate de un salariat cu timp partial sunt concordante cu dispozitiile Directivei 97/81/CE privind Acordul-cadru...
3. Codul muncii nu reglementeaza o durata minima zilnica a timpului de munca in ipoteza contractului individual de munca cu timp partial.
4. Ca urmare a modificărilor aduse Codului muncii prin OUG nr. 55/2006 a fost înlăturată limitarea de minimum 2 ore/zilnic sau 10 ore pe săptămână, care greva contractul individual de muncă...
5. Contractul de muncă cu timp parţial nu se poate încheia pentru o durată de timp mai mică de o oră pe lună, având în vedere că, pe de o parte...
6. Avand in vedere eliminarea din actuala reglementare a Codului Muncii a limitei minime a timpului de munca, ii revine doctrinei si jurisprudentei rolul de a o stabili, cu precizarea ca...
7. Legea nu limitează situaţiie în care se pot încheia contracte de muncă cu timp parţial.
8. Pentru angajaţii cu fracţiune de normă, limita maximă a duratei normale a timpului de muncă este de şapte ore pe zi şi treizecişicinci de ore pe săptămână. Dacă, potrivit...
9. Contractele civile de prestari servicii se sustrag regimului instituit de Codul muncii, fiindu-le aplicabile dispozitiile art. 942 si urm. (textele corespondente din noul Cod civil, intrat in vigoare la data...
10. Reglementarea contractului de munca cu timp partial nu a inlaturat posibilitatea incheierii unei conventii civile de prestari servicii, bazate pe dispozitiile Codului civil, in cazurile in care activitatea care urmeaza...
pagina 1 din 2 pagina următoare