Codul muncii

PRO
 
Codul Muncii Adnotat   Noutăţi   Avantaje   Întrebări frecvente   Despre noi   Contact
 
Accesare Cont Creare Cont
 
 
CMA - Cuprinsul pe larg Codul Muncii Adnotat

Refresh Vision
 
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
pagina anterioară pagina 2 din 7 pagina următoare
 
Art. 81. [definitia legala, procedura si efectele demisiei]
(1) Prin demisie se intelege actul unilateral de vointa a salariatului care, printr-o notificare scrisa, comunica angajatorului incetarea contractului individual de munca, dupa implinirea unui termen de preaviz.
(2) Angajatorul este obligat sa inregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de a inregistra demisia da dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de proba.
(3) Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia.
(4) Termenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul individual de munca sau, dupa caz, cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mare de 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie, respectiv mai mare de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere.
(5) Pe durata preavizului contractul individual de munca continua sa isi produca toate efectele.
(6) In situatia in care in perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzator.
(7) Contractul individual de munca inceteaza la data expirarii termenului de preaviz sau la data renuntarii totale ori partiale de catre angajator la termenul respectiv.
(8) Salariatul poate demisiona fara preaviz daca angajatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contractul individual de munca.
[ 63 adnotări ]
11. Forma scrisă a demisiei reprezintă o condiţie ad validitatem. Această soluţie este justificată de principiul simetriei, în sensul că, de vreme ce salariatul poate fi concediat numai printr-o decizie...
12. Cu exceptia situatiei de refuz al angajatorului de a inregistra demisia, stipulata de art. 81 alin. (2) C. muncii, forma scrisa a demisiei, precum si cerinta inregistrarii ei, reprezinta conditii...
13. Intrucat nu exista nici un text legal care sa sanctioneze cu nulitatea lipsa formei scrise a demisiei, rezulta ca forma scrisa nu este o conditie de validitate. Aceeasi concluzie este...
14. La fel ca şi în cazul concedierii, forma scrisă a demisiei este o condiţie ad validitatem.
15. Demisia reprezintă un act formal, legea stipulând necesitatea redactării ei în formă scrisă, ceea ce înseamnă că o demisie tacită este inadmisibilă.
16. Notificarea la care se refera art. 81 alin. (1) C. muncii nu trebuie efectuata prin executorul judecatoresc. Practic, salariatul va prezenta demisia scrisa direct si personal angajatorului sau o va...
17. Principiul simetriei reclama solutia comunicarii demisiei catre organul care este apt sa incheie contracte de munca si, corespunzator, sa decida incetarea acestora.
18. Nimic nu-l împiedică pe salariat să prezinte în demisie motivele demisiei sale. Însă, chiar dacă procedează astfel, demisia îşi păstrează natura juridică de act unilateral, iar motivele demisiei nu...
19. Preavizul operează în virtutea legii, chiar dacă nu a fost menţionat de salariat în demisia sa.
20. Regula in materie de incetare a contractului individual de munca din initiativa salariatului este incetarea dupa expirarea unui termen de preaviz, in conditiile art. 81 C. muncii. Prin exceptie, contractul...
pagina anterioară pagina 2 din 7 pagina următoare