Codul muncii

PRO
 
Codul Muncii Adnotat   Noutăţi   Avantaje   Întrebări frecvente   Despre noi   Contact
 
Accesare Cont Creare Cont
 
 
CMA - Cuprinsul pe larg Codul Muncii Adnotat

Refresh Vision
 
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
pagina anterioară pagina 2 din 3 pagina următoare
 
Art. 56. [cazurile incetarii de drept a contractului individual de munca]
(1) Contractul individual de munca existent inceteaza de drept:
a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoana fizica, precum si in cazul dizolvarii angajatorului persoana juridica, de la data la care angajatorul si-a incetat existenta conform legii;
b) la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii sau a punerii sub interdictie a salariatului sau a angajatorului persoana fizica;
c) la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare; la data comunicarii deciziei medicale asupra capacitatii de munca in cazul invaliditatii de gradul I sau II;
d) ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca, de la data la care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca definitiva;
e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare;
f) ca urmare a condamnarii la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti;
g) de la data retragerii de catre autoritatile sau organismele competente a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei;
h) ca urmare a interzicerii exercitarii unei profesii sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus interdictia;
i) la data expirarii termenului contractului individual de munca incheiat pe durata determinata;
j) retragerea acordului parintilor sau al reprezentantilor legali, in cazul salariatilor cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani.
(2) Pentru situatiile prevazute la alin. (1) lit. c)-j), constatarea cazului de incetare de drept a contractului individual de munca se face in termen de 5 zile lucratoare de la intervenirea acestuia, in scris, prin decizie a angajatorului, si se comunica persoanelor aflate in situatiile respective in termen de 5 zile lucratoare.
[ 29 adnotări ]
11. Referindu-se doar la nulitatea absoluta, iar nu si la nulitatea relativa, art. 56 lit. d) C. muncii este lacunar. Prin urmare, urmeaza a se aprecia ca textul mentionat este aplicabil...
12. Desi art. 56 lit. d) C. muncii se refera doar la constatarea nulitatii (absolute), totusi, avand in vedere ca executarea unui contract nul ar fi contrara principiilor generale de drept,...
13. Intrucat nu exista diferente de regim juridic intre efectele nulitatii absolute si efectele nulitatii relative, rezulta ca va fi incident cazul de incetare de drept a contractului individual de munca,...
14. Cazul de incetare a contractului individual de munca, prevazut de art. 56 lit. d) C. muncii, va fi incident numai in caz de nulitate totala, cum ar fi: situatia unui...
15. Regimul juridic al nulităţii în dreptul muncii se circumscrie regimului juridic de drept comun al nulităţii actelor juridice civile. Prin urmare vor fi incidente atât principiile efectelor nulităţii cât şi...
16. Nu va opera cazul de incetare de drept a contractului individual de munca, stipulat de art. 56 lit. f) C. muncii, in ipoteza condamnarii salariatului la pedeapsa inchisorii cu suspendarea...
17. Avand in vedere ca membrii directoratului institutiei de credit pot fi concomitent salariati ai acesteia, in calitatea respectiva, revocarea mandatului de membru al directoratului atrage dupa sine si incetarea contractului...
18. Nu exista o neconcordanta reala intre dispozitiile art. 56 lit. h) C. muncii si dispozitiile art. 66 C. pen (textul corespondent din noul Cod penal, intrat in vigoare la data...
19. Cazul de incetare a contractului individual de munca stipulat de art. 56 lit. i) are in vedere orice contract de munca afectat de un termen extinctiv cert, cum ar fi:...
20. Contractul de muncă pe durată determinată poate înceta şi înainte de termen, în cazul intervenirii altor cauze legale de încetare.
pagina anterioară pagina 2 din 3 pagina următoare