Codul muncii

PRO
 
Codul Muncii Adnotat   Noutăţi   Avantaje   Întrebări frecvente   Despre noi   Contact
 
Accesare Cont Creare Cont
 
 
CMA - Cuprinsul pe larg Codul Muncii Adnotat

Refresh Vision
 
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
pagina 1 din 2 pagina următoare
 
Art. 159. [definiţia legală a salariului şi egalitatea de tratament]
(1) Salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă.
(2) Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani.
(3) La stabilirea şi la acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală.
[ 18 adnotări ]
1. Salariul poate fi determinat sau determinabil. Salariul este determinabil în cazul în care se prestează munca în acord, deoarece cuantumul său depinde de rezultatul muncii salariatului, fie muncă...
2. În cazul în care există neconcordanţă între cuantumul salariului precizat în înscrisul constatator al contractului individual de muncă şi cuantumul menţionat în carnetul de muncă, urmează a se aprecia...
3. În cazul în care părţile au omis menţionarea salariului în cuprinsul contractului individual de muncă, angajatorul va fi obligat să plătească salariatului, în absenţa unei convenţii, salariul corespunzător funcţiei...
4. Nu poate deveni imposibil de executat obligaţia angajatorului de a plăti salariul, având în vedere că banii sunt bunuri de gen, iar genus numquam perit.
5. Întrucât salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat, dacă din orice motive contractul de muncă este suspendat, neprestându-se munca, suma de bani pe care o primeşte salariatul nu reprezintă...
6. Din dispozitiile art. 159 alin. (1) si (2) C. muncii rezulta ca legiuitorul a reglementat imperativ conditia prestarii efective a muncii pentru plata salariului; in alti termeni, de lege lata...
7. Spre deosebire de salariul nominal, care constă în suma de bani încasată efectiv de salariat drept contravaloare a muncii depuse, salariul real reprezintă cantitatea de bunuri şi servicii susceptibile...
8. Salariul constituie şi obiect dar, în aceeaşi măsură, reprezintă şi cauză a contractului individual de muncă. Este obiect întrucât este vorba despre o contraprestaţie a angajatului pentru munca depusă....
9. Principiile sistemului de salarizare sunt: principiul negocieri salariilor, principiul prestabilirii salariilor personalului din autorităţile şi instituţiile publice prin lege, principiul egalităţii de tratament (la muncă egală, salariu egal), principiul...
10. Principiile sistemului de salarizare sunt următoarele: principiul egalităţii de tratament, principiul stabilirii şi plăţii salariului în bani, principiul confidenţialităţii salariului, principiul stabilirii salariului prin negociere (incident numai în sectorul privat),...
pagina 1 din 2 pagina următoare