Codul muncii

PRO
 
Codul Muncii Adnotat   Noutăţi   Avantaje   Întrebări frecvente   Despre noi   Contact
 
Accesare Cont Creare Cont
 
 
CMA - Cuprinsul pe larg Codul Muncii Adnotat

Refresh Vision
 
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
pagina anterioară pagina 2 din 2
 
Art. 75. [preavizul de concediere]
(1) Persoanele concediate in temeiul art. 61 lit. c) si d), al art. 65 si 66 beneficiaza de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucratoare.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) persoanele concediate in temeiul art. 61 lit. d), care se afla in perioada de proba.
(3) In situatia in care in perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzator, cu exceptia cazului prevazut la art. 51 alin. (2).
[ 14 adnotări ]
11. Modificarea art. 31 C. muncii, prin introducerea perioadei de proba sub forma unei clauze de dezicere, a condus la abrogarea implicita a dispozitiilor art. 75 alin. (2) din acelasi cod....
12. Dispozitiile art. 75 alin. (2) C. muncii, care excepteaza de la obligatia de acordare a termenului de preaviz pe salariatii concediati in temeiul art. 61 lit. d) C. muncii, aflati...
13. Daca in contractul colectiv de munca la nivel de ramura de stabileste durata in zile a termenului de preaviz, fara nicio alta precizare, atunci se va intelege ca este vorba...
14. Nerespectarea de catre angajator a termenului de preaviz nu atrage nulitatea deciziei de concediere, daca salariul a beneficiat de dreptul la preaviz. Cu alte cuvinte, pentru partea din termenul de...
pagina anterioară pagina 2 din 2