Codul muncii

PRO
 
Codul Muncii Adnotat   Noutăţi   Avantaje   Întrebări frecvente   Despre noi   Contact
 
Accesare Cont Creare Cont
 
 
CMA - Cuprinsul pe larg Codul Muncii Adnotat

Refresh Vision
 
Puteţi accesa gratuit primele 30 de cuvinte din fiecare adnotare, dar nu şi sursele acestora.
Pentru acces deplin la adnotările primelor 20 de articole vă puteţi crea un Cont DEMO (demonstrativ).
Pentru accesarea tuturor resurselor site-ului trebuie sa aveti Cont PROFESIONAL.
pagina anterioară pagina 3 din 10 pagina următoare
 
Art. 252. [decizia de sanctionare: termen, continut, comunicare]
(1) Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.
(2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea;
d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;
e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata;
f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.
(3) Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii.
(4) Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta.
(5) Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.
[ 94 adnotări ]
21. In cazul in care decizia de sanctionare disciplinara nu cuprinde mentiunea privitoare la instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata, stipulata de art. 252 alin. (2) lit. f) C....
22. Nu atrage nulitatea deciziei de concediere lipsa datei emiterii acesteia. În acest caz, data va putea fi probată prin orice mijloc de probă.
23. Termenul de 5 zile calendaristice în care trebuie comunicată decizia de sancţionare disciplinară nu are natura juridică a unui termen de decădere, ci constituie un termen de recomandare. În...
24. Ca natură juridică, termenul de 5 zile calendaristice în care trebuie comunicată salariatului decizia de sancţionare disciplinară, este un termen de recomandare.
25. In conformitate cu dispozitiile art. 252 alin. (5) C. muncii, decizia de concediere ca sanctiune disciplinara poate fi contestata la instanta judecatoreasca in termen de 30 de zile de la...
26. Textul art. 211 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social nu este incident in ceea ce priveste conflictele de munca legate de contestarea deciziilor de sanctionare disciplinara, inclusiv de concediere...
27. Atacarea de către salariat a deciziei de sancţionare disciplinară nu atrage suspendarea executării sancţiunii.
28. În cazul în care admite contestaţia salariatului împotriva deciziei de sancţionare disciplinară, instanţa poate dispune aplicarea unei sancţiuni disciplinare mai uşoare.
29. Se remarca o evolutie oscilanta a jurisprudentei in ceea ce priveste posibilitatea inlocuirii de catre instanta de judecata a sanctiunii desfacerii disciplinare a contractului de munca cu alta sanctiune disciplinara...
30. Instanta investita cu solutionarea unei contestatii impotriva unei sanctiuni disciplinare poate sa confirme masura, sa o anuleze sau sa o inlocuiasca cu o alta sanctiune mai putin severa. In ceea...
pagina anterioară pagina 3 din 10 pagina următoare